Liczba odwiedzin strony: 26289 Osób na stronie: 2
 

Czaplińska-Rybaczek Krystyna. Kancelaria
notarialna

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 174 poz. 1809 - Szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obsz
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2004 r.) Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 148, poz. 1551) zarządza się, co następuje: § 1.  1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania, wstrzymywania, zawieszania, zwracania i zmniejszania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, zwane dalej "programem rolnośrodowiskowym", objętej planem rozwoju obszarów wiejskich, zwanym dalej "Planem", a także przestrzenny zasięg wdrażania tego działania. 2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zwana dalej "płatnością rolnośrodowiskową", jest udzielana do wysokości limitu stanowiącego równowartość w złotych kwoty w euro przewidzianej w Planie, w ramach następujących pakietów:   1)   rolnictwa zrównoważonego;   2)   rolnictwa ekologicznego;   3)   utrzymania łąk ekstensywnych;   4)   utrzymania pastwisk ekstensywnych;   5)   ochrony gleb i wód;   6)   tworzenia stref buforowych;   7)   ochrony lokalnych ras zwierząt gospodarskich. 3. Pakiety mogą dzielić się na warianty. W ramach pakietów lub wariantów wyodrębnia się zadania. Zadania są realizowane w cyklu rocznym. 4. Wykaz pakietów, wariantów i zadań określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. § 2.  1. Płatność rolnośrodowiskowa jest udzielana producentowi rolnemu, który prowadzi działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o powierzchni...
Monitor Polski 1997 Nr 33 poz. 316 - Nadanie orderu
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 marca 1997 r. o nadaniu orderu. (M.P. z dnia 28 maja 1997 r.) Rej. 58/97 Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), za wybitne zasługi w rozwijaniu kultury, za osiągnięcia w pracy społecznej na rzecz dzieci, odznaczony zostaje KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI Stanisław Kryński s. Zenona.
KRS 0000268899 - TOWARZYSTWO SPOŁECZNE "BEZDOMNI Z JASZCZURÓW"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TOWARZYSTWO SPOŁECZNE "BEZDOMNI Z JASZCZURÓW" STOWARZYSZENIE 2006-11-30 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ZWIĄZKU JASZCZURCZEGO 17/209 82-300 ELBLĄG M. ELBLĄG M. ELBLĄG WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000268899
KRS 0000268898 - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NĘTKOWIE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NĘTKOWIE STOWARZYSZENIE 2006-12-05 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
73-210 NĘTKOWO RECZ CHOSZCZEŃSKI ZACHODNIOPOMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000268898
KRS 0000268897 - "MJ MULTIMEDIA" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"MJ MULTIMEDIA" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-11-30 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŁAGODNA 2/2 02-654 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
521-341-30-65 140763643 0000268897
KRS 0000268896 - KLINIKI PRO COR SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KLINIKI PRO COR SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-11-30 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SPÓŁDZIELCZA 32/18 57-300 KŁODZKO KŁODZKO KŁODZKI DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000268896
KRS 0000268895 - HOTEL "SŁONECZNY MŁYN" SP. Z O.O.-SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
HOTEL "SŁONECZNY MŁYN" SP. Z O.O.-SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2006-12-01 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŚWIĘTOKRZYSKA 6 96-515 TERESIN TERESIN SOCHACZEWSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
837-173-24-34 140808593 0000268895